Asociatia MICUL LUPTATOR

Asociatia Micul LuptatorCum vă puteți implica:Sponsorizare și mecenat

Baza legală:


- Legea Sponsorizării 32/1994 actualizată
- Legea nr. 571/2003 – Codul Fiscal, actualizat

Ce inseamna "sponsorizare" și "mecenat" ? In conditiile Legii nr. 32/1994, sponsorizarea este "actul juridic prin care două persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare, pentru susținerea de activități fără scop lucrativ, desfășurate de către una dintre părți, denumită beneficiarul sponsorizării."
Sponsorizarea se face în baza unei înțelegeri, denumite "contract", între cele două părți, denumite "sponsor" și "beneficiar". În contract se vor menționa, obligatoriu, conform Legii nr. 32/1994, obiectul, valoarea și durata contractului, drepturile și obligațiile părților. (art.1 alin.(1) şi alin.(2) din Legea nr. 32/1994, modificată prin Ordonanța 36/30.01.1998).

În condițiile aceleiași legi, "mecenatul este un act de liberalitate prin care o persoană fizică sau juridică, numită mecena, transferă [...] dreptul său de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare către o persoană fizică, ca activitate filantropică cu caracter umanitar, pentru desfășurarea unor activități în domeniile: cultural, artistic, medico-sanitar sau științific - cercetare fundamentală și aplicată.
Spre deosebire de contractul de sponsorizare, care prevede drepturi și obligații de ambele părți, actul de mecenat nu conține nici o condiție sau obligație pentru beneficiar; așadar mecenatul este, din punct de vedere juridic, un act unilateral, deși, formal, el trebuie acceptat de beneficiar. (art.1 alin.(3), alin.(4) și alin (5) din Legea nr. 32/1994 , modificată prin Ordonanța 36/30.01.1998).

Organizațiile non-profit sunt scutite de la plata impozitului pe profit pentru donațiile și banii primiți prin sponsorizări, conform cu Titlul II (Impozitul pe profit), Capitolul I (Dispoziții generale) care la "Scutiri" precizează:
Art. 15.
(1) Sunt scutiți de la plata impozitului pe profit următorii contribuabili: [...]
(2) Organizațiile nonprofit, organizațiile sindicale și organizațiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit (Considerăm că această prevedere este oarecum inutilă, întrucât organizațiile nonprofit nu pot inregistra profit!) pentru următoarele tipuri de venituri: [...]
e) donațiile și banii sau bunurile primite prin sponsorizare (art.15 alin.(2) lit (e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare).

Pentru societățile comerciale, cheltuielile cu sponsorizarea și mecenatul sunt deductibile, limitat, din impozitul pe profit. Potrivit cu Titlul II (Impozitul pe profit), Capitolul II (Calculul profitului impozabil), art. 21 permite firmelor care efectuează sponsorizări și/sau acte de mecenat să deducă sumele respective din impozitul pe profit, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a. se încadrează în limita de 3 la mie din cifra de afaceri și
b. nu depășesc 20% din impozitul pe profit datorat. (art.21 alin.(4) lit (p) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare).