Asociatia MICUL LUPTATOR

Asociatia Micul LuptatorCum vă puteți implica:

Raport de activitate


Redirecționarea a 2% din impozitul pe venit

Redirecționează 2% din impozitul pe venit aferent anului fiscal 2018 către Asociația MICUL LUPTĂTOR!

În cazul în care doriți să sprijiniți Asociația Micul Luptător, vă rugăm să completați declarația 230 (pentru veniturile din salarii) și să o depuneți sau trimiteți prin poștă cu recomandată cu confirmare de primire către administrația finanțelor publice de care aparțineți. În cazul în care nu aveți timp să o faceți, este suficient să tipăriți declarațiile (într-un singur exemplar), să le completați, semnați și să ni le dați nouă, iar noi ne vom ocupa de restul. Completarea este extrem de simplă: datele voastre la Pct I și semnătura la "Semnatură contribuabil" (nu și în alte locuri). Atenție, câmpul "Data" este în spațiul rezervat organului fiscal și NU se completează de către contribuabil.

Suma NU trebuie completată, organul fiscal având obligația calculării și virării acesteia.

Anul acesta, termenul limită de depunere a declarației 230 este de 15 martie 2019!


Poate fi redirecționat 2% din impozitul pe veniturile obținute din pensii în anul fiscal 2018!

Astfel, pensionarii care în anul fiscal 2018 au obținut venituri din pensii impozitate (care au depășit suma de 2000 lei lunar), pot completa și depune Declarația 230 – venituri din pensii, iar 2% din impozitul plătit către stat va fi redirecționat către Asociația Micul Luptător.


Formulare:

DESCARCĂ Formular 230 pentru venituri din SALARII în format PDF

DESCARCĂ Formular 230 pentru venituri din PENSII în format PDF

Instrucțiuni de completare Formular 230

Adresele unităților fiscale locale

Baza legală:

- Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

Contribuabilii pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 2% din impozitul stabilit pentru venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din pensii, câștigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, din orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar, venituri din activități independente/activități agricole, impuși pe bază de normă de venit, și/sau din cedarea folosinței bunurilor, care nu au obligația depunerii declarației privind venitul realizat, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii, unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii.

Organul fiscal competent are obligația calculării, reținerii și virării sumei reprezentând până la 2% din impozitul datorat pe:

Declararea sumelor cu titlu de sponsorizare sau mecenat acordate de persoanele fizice și persoane fizice autorizate se face în declarația 200 – declarație privind veniturile realizate in România, sau in declarația 230 – Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual (art.79, art.82 alin.(6) și art.102 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare).