Asociatia MICUL LUPTATOR

Asociatia Micul LuptatorCum vă puteți implica:Redirecționarea a 20% din impozitul pe venitul anului 2023 (persoane juridice)

În cazul în care doriți să sprijiniți Asociația Micul Luptător, o puteți face prin redirecționarea a 20% din impozitul pe venitul întreprinderilor (plătitoare de impozit pe profit ori pe impozitul microîntreprinderilor).

Vă mulțumim!

Ce aveți de făcut:

Pentru ca sponsorizarea să se scadă din impozitul pe profit ea trebuie să fie deja plătită în perioada fiscală aferentă (fie trimestru pentru a fi deductibilă într-un anumit trimestru) fie până la sfârșitul anului 2023 pentru a se scade din impozitul datorat pentru ultimul trimestru al acest an.

Baza legală:

Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
ART. 25 Cheltuieli

(4) Următoarele cheltuieli nu sunt deductibile:

i) cheltuielile de sponsorizare și/sau mecenat și cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectuează sponsorizări și/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cei care acordă burse private, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre următoarele:

1. valoarea calculată prin aplicarea a 0,5% la cifra de afaceri; pentru situațiile în care reglementările contabile aplicabile nu definesc indicatorul cifra de afaceri, această limită se determină potrivit normelor;
2. valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat.

Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit, potrivit prevederilor prezentei litere, se reportează în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua în ordinea înregistrării acestora, în aceleași condiții, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit.